Recyclen van bitumen ( BIELSO )

Het recyclen van bitumen levert een vanzelfsprekende bijdrage op aan de reductie van CO², omdat olie de grondstof is van bitumen dakbanen. En de raffinage van aardolie gaat gepaard met veel uitstoot van CO². Door de oude bitumen van uw dak te recyclen en het toepassen van BiElso Dakbanen ontstaat er een gesloten bitumenbalans.

Klik hier voor meer informatie.

joomla template 1.6
© 2012