Duurzame bedrijfsprocessen

Strijland Dakbedekking heeft een managementsysteem binnen de totale bedrijfsorganisatie. Deze voldoet minimaal aan de geldende milieuwet- en regelgeving en aan de eisen die de ISO milieu 14001 hieraan stelt. Voorbeelden van onze duurzame bedrijfsprocessen:

  • Beperking CO2 uitstoot: wagenpark, rij-instructie verstandig rijgedrag, bedrijfsdeuren tijdig sluiten. Strijland berekent haar eigen carbon footprint met behulp van het CO2 emissie programma van Sublean. Aan de hand van maandelijkse rapporten blijft Strijland naar nieuwe mogelijkheden zoeken om de CO2 uitstoot verder te reduceren.
  • Inkoop duurzame materialen.
  • Recycling/verwerking restmaterialen en afval bij renovatie.
  • Advisering aan klanten over duurzaamheidsaspecten (verhoging levensduur van het dak, materialen, onderhoud).
joomla template 1.6
© 2012